XiuRen秀人网No890OLO-尹菲50P尹菲秀人网

XiuRen秀人网No890OLO-尹菲50P尹菲秀人网

于痛处热斟淋冼。不拘时候,不以多少。

弱者、老者、幼者、量减服之。又不行,第三日早五更初,先进白糯米稀粥,却又再一服,更以灯草汤调琥珀末一钱服之,以小便内利下恶物为效,绝根不发。

每服二钱,水一大盏,酒半盏,治男子妇人骨断,用此煎水洗后整骨了却用乌龙角贴。桂枝麻黄各半汤,即桂枝汤、麻黄汤二方合剂也。

至于肺痈,初觉饮食有碍,胸膈微痛,即是此证。亦有协热利不止,更或结胸而发黄者,用茵陈五分,同陷胸汤三分、大承气二分以下之。

有热加黄芩、黄连,以清热也。 又有大下之后,其热不退,再三下之热愈甚,若下之不止,其人脉微气虚,气弱不加,以法无可生之理。

阴变而为阳者,大方热药之骤也。或眩、或呕、或咳者加半夏半两、陈皮半两,每服用生姜三片煎服。

Leave a Reply