Vol054高颜值美女萌宝儿户外性感内衣养眼写真图集23P萌宝儿御女郎

Vol054高颜值美女萌宝儿户外性感内衣养眼写真图集23P萌宝儿御女郎

麋是泽兽属阴,性淫而游泽,冬至得阳气而解角,从阴退之象。庚生按∶草乌、川乌宜用尖,半夏宜用生,或胡椒末亦可,用烧酒调更速。

 《本经》主风痹不仁筋急,五脏腹中积聚,寒热羸瘦,头疡白秃,面上。小儿减半,孕妇白牵牛头末四两五钱(炒半生),白槟榔一两,茵陈五钱,蓬术五钱(醋煮),三棱五钱上药为末,醋糊为丸,如绿豆大。

鹿角霜治火不生土,脾胃虚寒,食少便溏,胃反呕逆之疾,取温中而不粘滞也。赚人财帛曰捞爪。

生川乌(不去皮)、五灵脂各四两,威灵仙五两,洗晒为末,酒糊丸如梧子大,每服七丸至十丸,盐汤下,忌饮茶,此药常服,其效如神。第一次姜汁煮,二次葱汁煮,三次白凤仙花汁煮,四次烧酒煮,五次闹羊花煮,六次商陆根汁煮,七次红醋煮。

毒流于中,而不得泄,人参三钱,元参二两,荆芥一两,金银花二两,陈皮五分,水煎。 盖砂即猛且烈,能化血肉为水,即肆中伪充之盐,亦猛烈。

治男子妇人一切风气攻注,四肢骨节疼痛,肢体顽麻,手足瘫痪,言语謇涩者。一方鸡爪风,手足摇动,不能举物。

Leave a Reply